Missie

Wat willen wij graag voor elkaar krijgen ?

Renoveren en weer tot leven wekken van het theater. Dit is van belang alleen al vanwege de cultuurhistorische waarde van het theatertje voor Amstelveen. Maar het moet ook een plek worden waar Elsrijkers laagdrempelige culturele en maatschappelijke manifestaties kunnen bijwonen of organiseren. En dus een plek waar wijkbewoners jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen, verhalen kunnen vertellen, muziek kunnen laten horen, toneel kunnen spelen. Zo kan het theater een belangrijke rol spelen in de binding van de verschillende bewoners aan de wijk en met elkaar.

Dan kun je denken aan:

• activiteiten mogelijk maken voor de kinderen en tieners in de buurt
• bijeenkomsten van Stadsdorp Elsrijk
• platform voor activiteiten van scholen
• theater voor het optreden van leerlingen van de lokale muziekschool
• zangkoren uit Elsrijk en Amstelveen
• openlucht bioscoop
• bedrijfsontmoetingen en presentaties

Waarom……

Elsrijk is een wijk waarin weinig publieke voorzieningen zijn waar burgers elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast trekken de huidige activiteiten met name de wat oudere bewoners, voor kinderen en jonge gezinnen biedt de wijk weinig vertier.
Stadsdorp Elsrijk heeft als doel de samenhang in de wijk te bevorderen en is daarom op zoek naar een plek liefst midden in de wijk waar grotere groepen bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarvoor moeten we nu een beroep doen op b.v. een kerk of ouderencentrum, omgevingen die niet echt aantrekkelijk gevonden worden door jongere bewoners. Ook het Amstelveens Poppentheater is soms een oplossing maar dat is lang niet altijd beschikbaar.