Kaartjes

Kaartverkoop is aan de kassa (contant en pin)

Onze voorraad stoeltjes is beperkt, dus kom gerust al eerder om zeker te zijn van een zitplaats. Je mag uiteraard ook je eigen stoeltje/kussen meebrengen.

Goed om te weten:

Alle voorstellingen zijn op zondagmiddag om 15.00 uur (tenzij anders aangegeven)
Het theater gaat 30 minuten voor aanvang open
Toegang 5 euro (tenzij anders aangegeven)
Houders van de Amstelveenpas krijgen 50% korting op de toegangsprijs.
Consumpties alleen met muntjes te betalen, te koop aan de kassa

PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD

Bezorg de buren rond het park geen overlast en kom liefst lopend, op de fiets of met het OV. Het is een wandelingetje van een paar minuten door het park vanaf halte Kruiskerk, waarachter het theater ligt.

 


Huisregels

Om het voor alle bezoekers, artiesten en onze eigen vrijwilligers gezellig te houden, hebben wij enkele huisregels opgesteld.

• Hoe, wat en wie in het theater

De gemeente Amstelveen heeft met Stichting Stadsdorp Elsrijk een gebruiksovereenkomst afgesloten die het gebruik en beheer van Openluchttheater Elsrijk regelt.

Dit betekent dat het gebruik van het theater voor voorstellingen of andere evenementen alléén kan in overleg met Stadsdorp Elsrijk.

Stadsdorp Elsrijk heeft voor een aantal data vergunning om een evenement (mede) te organiseren.
• Indien er geen evenementen gepland staan, geproduceerd door of met Stadsdorp Elsrijk,
staat het iedere Amstelvener vrij een activiteit te organiseren, mits hierover overleg heeft plaatsgevonden met Stadsdorp Elsrijk.
• Als er voor zo’n evenement een gemeentelijke vergunning nodig is, zal deze door Stadsdorp Elsrijk worden aangevraagd.
• Hou er rekening mee dat het theater midden in een woonwijk ligt. Dit betekent dat er slechts beperkt versterking mag plaatsvinden en dat ook andere vormen van overlast voor de buurt moeten worden vermeden.
• Publiciteit, kaartverkoop vindt uitsluitend plaats via de websites en sociale media accounts van Stadsdorp Elsrijk en Openluchttheater Elsrijk, tenzij anders overeengekomen.
• Eenieder die het openluchttheater Elsrijk gebruikt zonder toestemming van Stadsdorp Elsrijk, is volledig aansprakelijk voor eventuele kosten en schade.
• Stichting Stadsdorp Elsrijk is alleen aansprakelijk voor schade tijdens evenementen die door Stichting Stadsdorp Elsrijk, of mede Stichting Stadsdorp Elsrijk of met toestemming van Stichting Stadsdorp Elsrijk zijn georganiseerd.
• Bedenk dat dit theater er is voor de buurt, de wijk en de stad.
Heb respect voor het theater en de vrijwilligers die het beheren en levend houden.
• Van vernieling, vandalisme op het terrein van het openluchttheater zal altijd aangifte worden gedaan.
• Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.
• De organisatie krijgt automatisch het recht op alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt.
• Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen te maken voor commerciële doeleinden.
• De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen.
• Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen.
• Aanwijzingen van de vrijwilligers van het theater dienen te allen tijde te worden opgevolgd.